وبسایت شخصی

توانایی های من

من 16 سال سن دارم.

  • C++
  • C#
  • HTML5
  • PHP
  • CSS
  • jQuery
  • LUA

توانایی های من

با حمایت از ما به ما انگیزه دهید

برای حمایت اینجا کلیک کنید.

وضعیت کنونی

Status: Doing anything

ارتباط با من